ETSI

lut 18, 2019

Główną jednostką nadzorującą większość kwestii związanych z normami europejskimi jest Europejski Komitet Normalizacyjny. Jednak, niektóre dziedziny przemysłu są na tyle specyficzne, że wymagały stworzenia osobnych, dedykowanych im organizacji.

Tak stało się w przypadku produktów elektrotechnicznych, które są nadzorowane przez CENELEC oraz telekomunikacji będącej pod opieką ETSI, czyli Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych. Misja ETSI skupia się przede wszystkim na tworzeniu europejskich norm telekomunikacyjnych.

Cel ten realizuje jako organizacja non-profit. Do zadań Instytutu należy także reprezentowanie operatorów sieci, administratorów, producentów, dostawców usług, instytucji badawczych, a także użytkowników wszelkich usług związanych z telekomunikacją.

ETSI sam siebie opisuje więc jako forum, na którym ludzie powiązani z szeroko rozumianym przesyłem informacji mogą tworzyć nowe normy i standardy. Dzięki takiemu podejściu, produkty powstające w ETSI ściśle odpowiadają potrzebom rynkowym.

biuro rachunkowe suchy las