Najbardziej narażonymi na łamanie praw człowieka są istoty bezbronne takie jak dzieci. Wychodząc naprzeciw trudnemu przedsięwzięciu jakim jest samodzielne wychowywanie dziecka, Fundacja SOS wspomaga matki samotnie wychowujące swoje dzieci. Fundacja została założona przez księdza Ryszarda Halwe, który w 1989 roku rozpoczął działalność charytatywną.

Formy pomocy udzielanej przez Fundacje SOS są różnorodne i dotyczą przede wszystkim zakładania domów dla samotnych matek oraz edukacji młodzieży szkolnej. Fundacja ma na celu promowanie życia, a przez swoją działalność chce pokazać, że zawsze jest wyjście z każdej sytuacji. Organizacja wspiera również systemy szkolnictwa w najbiedniejszych regionach Polski i zajmuje się opieką nad ludźmi zagrożonymi ubóstwem.

Fundacja SOS zostałazałożonaz myślą o obronie życia poczętego. Jest więc organizacją, która zanajwyższą wartość uważa życie ludzkie. Wśród inicjatyw, których podejmuje się organizacja jest również ochrona ofiar przemocy domowej, w tym kobiet i dzieci.

prawnik budowlany poznań