Prawidłowe funkcjonowanie Europejskiego Obszaru Gospodarczego wspierają różnego rodzaju dyrektywy oraz poszerzające je normy europejskie. Z tymi ostatnimi wiąże się z kolei oznakowanie CE – co oznacza ten tajemniczy skrót? Znak CE, czyli Conformité Européenne, umieszczony na wyrobie oznacza, że jego producent daje gwarancję, iż sprzedawany przez niego produkt spełnia wymagania dyrektyw z tzw. Nowego Podejścia.

W przeciwieństwie do Starego Podejścia dyrektywy te skupiają się na szczegółach i specyfikacji technicznej wyrobu. Regulują one głównie kwestie bezpieczeństwa użytkowania, ochronę zdrowia i środowiska, a także określają zagrożenia, które powinny być zdefiniowane i wyeliminowane przez producenta. W celu oznakowania swojego produktu znakiem CE, producent musi dopełnić pewnych formalności.

Chodzi tu głównie o przeprowadzenie analizy wymagań, podjęcie działań zmierzających do ich spełnienia, a następnie poddanie swojego produktu tzw. ocenie zgodności. Ta może już przebiegać na kilka różnych sposobów.