Petycja o prawo była jednym z pierwszych dokumentów stanowiących o prawach obywatela w Anglii. Została stworzona w roku 1628 przez tamtejszy parlament.

Petycja o prawo miała swojego konkretnego adresata, a był nim ówczesny król Karol I. Dokument miał charakter prośby skierowanej do władcy, mającej na celu zobligowania go do przestrzegania praw względem swoich poddanych.

Według parlamentarzystów uchwała miała charakter konstytucyjny i ustawodawczy, miał się stać podstawą budowy praw i obowiązków króla wobec obywateli. Oprócz tego Petycja o prawo miała uzależnić króla od decyzji parlamentu oraz zapobiec działania na niekorzyść ludu.

Według tej uchwały król nie mógł podnieść podatków bez zgody parlamentu, którzy były przedstawicielami ludu. Oprócz tego obowiązywał bezwzględny zakaz osadzenia kogoś w więzieniu bez stosowanego dokumentu oraz podstaw prawnych.

Inne prawa dotyczyły przede wszystkim nadużyć ze strony wojska, które podlegało bezpośrednio królowi i dotyczyło między innymi obowiązku zakwaterowania żołnierzy w domach obywateli.