Aby producent mógł zaświadczyć, że jego produkt jest zgodny z dyrektywami i normami europejskimi, a co za tym idzie spełnia m.in. standardy bezpieczeństwa, musi on przeprowadzić ocenę zgodności. Proces ten składa się z kilku modułów – jakich? Pierwszy z nich to wewnętrzna kontrola produkcji, która obejmuje też projekt.

Ten typ nie wymaga udziału osób trzecich – może go przeprowadzić sam producent. Drugi moduł to kontrola typu, która obejmuje tylko fazę projektową. Po nim koniecznie musi nastąpić więc ocena zgodności z typem – nie wymaga ona udziału jednostki notyfikowanej. Moduł czwarty to zapewnienie jakości produkcji.

Wywodzi się on z normy zapewnienia jakości EN ISO 9002. Po nim następuje moduł zapewnienia jakości wyrobu – także pochodzi on z normy zapewnienia jakości, ale o numerze EN ISO 9003. Ostatnie trzy moduły to weryfikacja wyrobu, weryfikacja jednostkowa oraz pełne zapewnienie jakości. Obecnie zgodnie z ideą Nowego Podejścia producent sam może wybrać, jaką kombinację modułów zastosuje.

www.tajnahistoriarzeszowa.pl