Showing: 1 - 6 of 54 RESULTS
Prawo

ETSI

Główną jednostką nadzorującą większość kwestii związanych z normami europejskimi jest Europejski Komitet Normalizacyjny. Jednak, niektóre dziedziny przemysłu są na tyle