Wychowanie to w skrócie całokształt wpływu jaki mają na młodego człowieka rodzice, rodzina, nauczyciele, wychowawcy, ale też inne osoby. Ma ono na celu ukształtowanie go pod względem fizycznym, moralnym oraz umysłowym. Mimo że definicja ta jest dość krótka mieści ona w sobie najważniejsze kwestie związane z wychowaniem. Jego proces zaczyna się już od pierwszych tygodni życia dziecka i trwa co najmniej kilkanaście lat. Na początku największa rola przypada rodzicom, ponieważ to oni zajmują się i troszczą o swoje dziecko każdego dnia. Wiele informacji przekazują mu w sposób nieświadomy poprzez to, jakimi są osobami. Warto zatem starać się już na samym starcie i próbować być dla swojej pociechy jak najlepszym przykładem. Kilka początkowych lat to tak zwana socjalizacja pierwotna, która zachodzi zwykle w dość hermetycznym środowisku.

Dziecko ma bowiem do czynienia z bliskimi sobie osobami – rodzicami oraz rodziną. Pogłębianie i dalsze wychowanie podejmowane jest kolejno przez szkolnych wychowawców, z którymi to dziecko ma styczność od zerówki aż po liceum. W tych latach ma ono możliwość obcować z naprawdę różnymi osobami, posiadającymi zgoła inny sposób patrzenia na świat. Poza tym, każdy stopień edukacji wiąże się bardzo często ze zmianą grupy lub klas, przez co jest to dobrym sposobem na poznawanie bardzo dużej liczby rówieśników. Dodatkowo młodzież wychodzi poza towarzystwo ze szkoły także przez różnego rodzaju aktywności pozalekcyjne. Lekcje pływania, naukę w szkole muzycznej czy też członkostwo w harcerstwie.

Jakie znaczenie dla wychowania ma socjalizacja wtórna?

Moment kiedy dziecko opuszcza domowe i hermetyczne środowisko przypada zwykle na czas pójścia do przedszkola lub zerówki. To właśnie w tym momencie zaczyna się prawdziwa socjalizacja wtórna, która to związana jest ze stycznością dziecka z nowymi osobami spoza bliskiego mu kręgu.

Choć w wieku przedszkolnym nie jest ona może na tyle istotna i aż tak bardzo nie zmodyfikuje postaw dziecka, może to zrobić nieco później. To właśnie poprzez znajomości i kontakty młodzieży ze sobą, młodzi ludzie dowiadują się nowych rzeczy, zaczynają myśleć inaczej o świecie czy też podważać to co zawsze uważali za słuszne. Socjalizacja wtórna ma swoje plusy i minusy, ponieważ może zarówno pozytywnie odbić się na wychowaniu dziecka, lecz również jest w stanie je nieco zwulgaryzować. W momencie kiedy nasze dziecko zacznie zatem nawiązywać bliższe kontakty z nowymi osobami warto zatem je wspierać i stać na straży wyznawanych przez nas wartości. Nie da się ukryć, że mimo wszystko socjalizacja wtórna jest bardzo ważna, ponieważ nie tylko rozwija ona kompetencje interpersonalne, ale też pozwala stać się bardziej świadomym człowiekiem. Wychowanie przyjmuje w niej niesformalizowaną formę, która to stanowi tło dla wszystkich spontanicznych i koleżeńskich aktywności. Szczególnie dziś, w czasach gdy dostęp do informacji jest niezwykle łatwy i szybki, pamiętajmy o tym, by czuwać nad naszym dzieckiem nawet gdy już dorośnie. O ile każdy z nas ma nieco inny system moralny, o tyle w niektórych kwestiach powinien on być spójny i przejrzysty.