Wychowanie to bardzo szerokie pojęcie, w którego skład wchodzi naprawdę wiele elementów. Na jego całokształt składa sie bowiem nie tylko moralność, ale też duchowość czy seksualność. Warto umieć zatem wyróżnić chociaż kilka rodzajów wychowania i wiedzieć z czym są tak właściwie powiązane. Pozwoli to nie tylko na odpowiednie przygotowanie w przypadku posiadania dziecka, ale pomoże zrozumieć jak funkcjonuje świat. 1. Wychowanie duchowe – jest ściśle związane z symboliką oraz stanowi tę część kultury, która to stoi w opozycji do kultury materialnej. Warto zaznaczyć, że jej wytwory są czasem wiązane z kulturą materialną poprzez to, że są one podwalinami każdej z cywilizacji. Tym, co możemy nazwać kulturą duchową są zatem między innymi język, obyczaje, religia, filozofia czy też prawo. Są to elementy, które odnaleźć można prawie w każdej kulturze, lecz które to będą się międzykulturowo bardzo różniły. Nie da się ukryć, że do egzystowania w społeczeństwie niezbędna jest przede wszystkim znajomość języka i obyczajów. To właśnie w nich ukryta jest bowiem charakterystyka ludzi danej kultury i to właśnie one bywają często najtrudniejsze do zrozumienia. 2. Wychowanie fizyczne – obejmuje działania ukierunkowane na kształtowanie postaw w stosunku do ciała oraz jego fizycznego funkcjonowania. Obejmuje również przekazywanie postaw prospołecznych, które to obejmują stosunek do życia innych ludzi, ich przekonań czy wartości moralnych.

W wychowaniu fizycznym niezwykle ważny jest jednak element związany ze wspieraniem rozwoju fizycznego i zdrowia. To właśnie on stanowi jego podwaliny i kształtuje u młodych ludzi obyczaj aktywności fizycznej oraz troski o swoją wydolność fizyczną i zdrowie. 3. Wychowanie moralne – obejmuje wykształcanie u ludzi takich cech, które ułatwiają im koegzystowanie innymi osobami. Są to postawy mające na celu dobro innych, ogólny pożytek a także aktywne doskonalenie siebie. Wychowanie moralne ściśle związane jest z nakazami i zakazami w danych kulturach, które to mogą być od siebie zgoła odmienne. 4. Wychowanie obywatelskie – zwane jest czasem również edukacją obywatelską i odnosi się ogólnie do wychowania człowieka jako członka społeczeństwa obywatelskiego. Ma ono zatem przygotować go do roli obywatela państwa oraz pozwolić zrozumieć mechanizmy nim rządzące. Obecnie jest ono bardzo często nauczane w szkołach, co ma podnosić świadomość polityczną młodych ludzi. Warto by znali oni zasady, na których działają instytucje kierujące państwem oraz odnajdywali się w podstawowych obowiązkach, które posiada każdy obywatel. 5. Wychowanie do życia w rodzinie – jest ono silnie związane między innymi z wychowaniem obywatelskim, ponieważ siłą rzeczy również ma przygotowywać młodych ludzi do życia w społeczeństwie. Tutaj kładzie ono jednak nacisk na nieco mniejszą grupę jaką jest rodzina lub najbliższe otoczenie.

Pozwala zrozumieć w jaki sposób należy żyć z drugim człowiekiem oraz wyjaśnia często wstydliwe dla nastolatków tematy, takie jak antykoncepcja lub współżycie.