Nawigacja lotnicza to dziedzina, w której osiągnięcia najnowszej technologii znaczą bardzo wiele. Ilość statków powietrznych ciągle wzrasta, a niektóre lotniska są wypełnione po brzegi ogromnymi maszynami przewożącymi setki pasażerów.

Aby nie dopuścić do powietrznego chaosu, stosuje się m.in.

nawigację GPS. Jest dziś ona powszechnie wykorzystywana w samolotach pasażerskich.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu sens miało istnienie osobnego stanowiska – nawigatora. Osoba taka była odpowiedzialna za śledzenie trasy przelotu, porównywanie widoku z mapą i szukanie punktów orientacyjnych.

Nieco później ustawiano też latarnie dla samolotów. Często wykorzystywano tu zwykły ogień, by pilot mógł zauważyć punkt nawigacyjny.

Wraz z upowszechnieniem się systemu GPS piloci mogą w bardzo wygodny sposób korzystać z danych zgromadzonych przez komputer. Dotyczy to zresztą nie tylko nawigacji, ale również obsługi podzespołów maszyny.

Wszystkie dane są gromadzone na dwóch monitorach, a pilot dostaje informacje „podane na talerzu”.