wiezi rodzinne

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest coraz istotniejsza

Już od kilku, może nawet kilkunastu lat można zaobserwować rosnące zainteresowanie pracodawców kwestią społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wiedzą oni bowiem jak bardzo duże ma ona znaczenie dla ich postrzegania na rynku pracy przede wszystkich przez potencjalnych jak i obecnych pracowników oraz inwestorów.

Nie tylko duże firmy, ale także te małe kładą coraz większy nacisk na wdrażanie do swojej działalności praktyk związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Zmienia się także nie tylko postrzeganie społecznej odpowiedzialności przez firmy, ale także przez społeczeństwo.

Firmy przeznaczają też coraz więcej środków finansowych na prowadzenie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Poniekąd działanie te mogą być postrzegane jako pewnego rodzaju zakamuflowana reklama i w rzeczywistości tak właśnie rozumie to spory odsetek społeczeństwa.

Często bowiem jest tak, że wydatki, jakie firma ponosi na nagłaśnianie swoich działań są dużo wyższe, niż rzeczywiste działania społeczne.