Polski Komitet Normalizacyjny to obecnie jednostka kojarząca się z Unią Europejską i Europejskim Komitetem Normalizacyjnym, który odpowiedzialny jest za przygotowywanie oraz rozpowszechnianie norm europejskich. Słusznie – od 1 stycznia 2004 roku PKN jest pełnoprawnym członkiem CEN-u.

Niewiele osób wie jednak, że powstał on aż 80 lat wcześniej, a pierwszą normę wydał już w 1925 roku. Obecnie podstawę działania PKN regulują przepisy ustawy z 12 września 2002 roku.

Na ich podstawie Komitet uprawniony jest do określania stanu i kierunków normalizacji, organizacji i nadzoru nad działaniami związanymi z opracowywaniem oraz rozpowszechnianiem Polskich Norm, a także do ich zatwierdzania i wycofywania. Oprócz tego PKN reprezentuje Rzeczpospolitą Polską w regionalnych i międzynarodowych organizacjach normalizacyjnych.

Jak każda państwowa jednostka PKN ma swoją strukturę – składa się on z Prezesa PKN, Rada Normalizacyjna oraz Komitety Techniczne. Pomimo swojej nazwy PKN nie jest technicznie komitetem – tworzą go wyłącznie pracownicy, a nie członkowie.

Pomoc przy europejskim nakazie aresztowania wrocław

www.mieszczanska15.pl