Wynagrodzenie jest kluczową kwestią przy wyborze miejsca zatrudnienia. Bardzo ważne dla przyszłego pracownika jest by było ono sprawiedliwe i wypłacane na czas.

Nie mniej jednak sama praca musi także przynosić mu zadowolenie oraz satysfakcję.Podwładni chcą dostawać od pracodawcy możliwość rozwoju oraz podnoszenia własnych.

narzady-zmyslow.chorobyswiata.com.pl Biuro tłumaczeń http://www.skrivanek.pl/ Skrivanek.pl - tłumaczenia angielski, niemiecki, szkoła językowa

Pracodawca może im to zapewnić m.in.

przez szkolenia, studia podyplomowe, kursy specjalistyczne czy coaching. Pracodawca powinien także zadbać o opiekę lekarską swoich pracowników, a w niektórych zawodach także o opiekę psychologicznąOdpowiedzialny pracodawca to też taki, który wydaje swoje polecenia w jasny sposób, przedstawia pracownikom wszystkie możliwe kierunki ich kariery oraz określa obiektywne zasady oceny pracowników.

Ocena wystawiona przez pracodawcę będzie stanowiła dla pracownika wskazówkę na przyszłość, a także sygnalizowała czy poprawnie zrealizował on postawione przed nim cele i zadania. Pracodawca powinien być w ocenia sprawiedliwy i obiektywny.

studia Poznań dziennikarstwo i nowe media

Written by

Laura