wiezi rodzinne

Odpowiedzialny za podwładnych pracodawca

Wynagrodzenie jest kluczową kwestią przy wyborze miejsca zatrudnienia. Bardzo ważne dla przyszłego pracownika jest by było ono sprawiedliwe i wypłacane na czas.

Nie mniej jednak sama praca musi także przynosić mu zadowolenie oraz satysfakcję.Podwładni chcą dostawać od pracodawcy możliwość rozwoju oraz podnoszenia własnych.

Pracodawca może im to zapewnić m.in.

przez szkolenia, studia podyplomowe, kursy specjalistyczne czy coaching. Pracodawca powinien także zadbać o opiekę lekarską swoich pracowników, a w niektórych zawodach także o opiekę psychologicznąOdpowiedzialny pracodawca to też taki, który wydaje swoje polecenia w jasny sposób, przedstawia pracownikom wszystkie możliwe kierunki ich kariery oraz określa obiektywne zasady oceny pracowników.

Ocena wystawiona przez pracodawcę będzie stanowiła dla pracownika wskazówkę na przyszłość, a także sygnalizowała czy poprawnie zrealizował on postawione przed nim cele i zadania. Pracodawca powinien być w ocenia sprawiedliwy i obiektywny.

studia Poznań dziennikarstwo i nowe media