Human Rights Watchjest pozarządową organizacją, która zajmuje się ochroną praw człowieka. Human Rights Watch powstała w 1988 roku wskutek przekształcenia Helsinki Watch, ale korzenie organizacji sięgają 1978 roku, gdy Robert L.

Bernstein i Aryeh Neier założyliHelsińskiWatchwłaśnie, by realizować postanowienia Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Organizacja zajmuje się głównie monitorowaniem sytuacji w różnych częściach świata pod kątem przestrzegania praw człowieka.

Human Rights Watch największy wysiłek wkłada w obronę wolności słowa i prawa do przekonań, znoszenia cenzury mediów i korespondencji, zapewnieniu oskarżonym prawd do uczciwych i bezstronnych procesów sądowych. Organizacja przeciwdziała również zabójstwom z pobudek politycznych, zapobiega torturom i działa na rzecz zniesienia dyskryminacji kobiet i dzieci.

Organizacja posiada swoje oddziały w Afryce, Azji, na Bliskim Wschodzie i obu Amerykach. HRW przeciwdziała również handlowi bronią i środkami przymusu.

Radca prawny w Środzie Wielkopolskiej