Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest organizacją humanitarną, która powstała z inicjatywy Komitetu Helsińskiego w 1989 roku.

Należy do Międzynarodowej Helsińskiej Federacji na rzecz Praw Człowieka.

Za swój główny cel Fundacja stawia sobie prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz promowania wiedzy o prawach człowieka oraz monitorowanie działań organizacji rządowych pod kątem przestrzegania praw człowieka oraz praw obywatelskich.

Fundacja znana jest również dzięki aktywnemu prowadzeniu ważnych spraw sądowych w ramach Programu Spraw Precedensowych (Program ma za zadanie zmienienie litery prawa pod kątem przestrzegania praw człowieka).

W 2007 r.

Helsińska Fundacja Praw człowieka została odznaczona medalem Zasłużony dla Tolerancji, która przyznawana jest przez Fundację Ekumeniczną Tolerancja.

Fundacja może również pochwalić się Tęczowym Laurem – nagrodą przyznawaną za działania na rzecz otwartych postaw obywatelskich i tolerancji.

Od 2007 roku Fundacja ma status konsultatywny przy ONZ.

prawo gospodarcze Kraków