Rozpoczynając działalność gospodarczą musimy mieć na uwadze to, że potrzebne może nam być odpowiednie wyposażenie. W wielu branżach nie obejdzie się bez różnego rodzaju maszyn, których zadaniem jest oczywiście jak najbardziej ułatwić nam pracę. Zanim jednak będziemy mogli decydować się na zakup różnych maszyn, warto dowiedzieć się, czym jest maszyna i poznać definicję, wedle której dane urządzenie może być określone właśnie mianem maszyny.

I tak, zgodnie z dość wąską definicją, którą znajdziemy w rozporządzeniu dotyczącym wymagań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, „maszyną” jest każda maszyna i inne urządzenie techniczne, narzędzie oraz instalacja użytkowana podczas pracy. Dodatkowo, w zakresie definicji mieści się także sprzęt do pracy tymczasowej na wysokości (chodzi tutaj w szczególności o drabinę i rusztowanie). Ale definicję maszyny możemy znaleźć także w kilku innych dokumentach jak na przykład w rozporządzeniu dotyczącym wymagań dla maszyn, gdzie ta definicja jest nieco bardziej rozbudowana i posiada ona szerszy zakres.

Jak się bowiem okazuje, wedle tej definicji maszyna to:

  • wyposażony w mechanizm napędowy zespół, inni niż taki, który bezpośrednio wykorzystuje siłę ludzkich lub zwierzęcych mięśni, który składa się ze sprężonych elementów lub części, przy czym przynajmniej jeden taki element jest ruchomy, a całość jest połączona i ma konkretne zastosowanie,
  • wyposażony w mechanizm napędowy zespół, o którym mowa wyżej, ale bez części przeznaczonych do podłączenia go w miejscu pracy,
  • wyposażony w mechanizm napędowy zespół, o którym mowa wyżej, który jest gotowy do zainstalowania oraz zdolny do funkcjowania, lecz jedynie po zamontowaniu na jakimś środku transportu, bądź też zainstalowaniu w budynku lub konstrukcji.

Jak więc widzimy, tych definicji można bez problemu znaleźć kilka lub nawet kilkanaście. Przy tym wszystkim trzeba dodatkowo pamiętać, że jako pracodawcy, mamy obowiązek, aby posiadane przez nas maszyny i inne urządzenia techniczne, które wykorzystywane są przez nasze przedsiębiorstwo, spełniały wszystkie najważniejsze wymagania.

Jeśli maszyny i inne urządzenia techniczne nie spełniają natomiast wymagań ogólnych, które to są określone w artykule 215 kodeksu pracy to wtedy obowiązkiem pracodawcy jest odpowiednio je zabezpieczyć.

Jakie obowiązki dotyczące użytkowania maszyn ma pracodawca?

Jeśli już zakupimy odpowiednie maszyny to trzeba również pamiętać o tym, że jako pracodawca jesteśmy zobowiązani do zapewnienia przede wszystkim bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Wedle przepisów, dotyczy to w szczególności zabezpieczenia pracownika przed różnego rodzaju urazami czy na przykład szkodliwym działaniem pewnych niebezpiecznych substancji chemicznych.

Jakby tego było mało, trzeba również zadbać o słuch pracownika. Prócz tego, pracodawca jest także zobowiązany uwzględnić zasady ergonomii przy okazji wykorzystywania maszyn – to jednak akurat nikogo nie powinno dziwić, gdyż w ten sposób wydłuży się żywotność urządzeń.

www.trojfazowy.pl