Świat interesu jest znacznie bardziej rozległy niż mogłoby się wydawać, spoglądając na sytuację związaną z działaniami licznych firm. Siłą rzeczy to przedsiębiorcy najwięcej kupują i najwięcej sprzedają – to naturalny fakt wynikający wprost z istoty ich działalności. Jednak również osoby fizyczne dokonują rozmaitych posunięć rynkowych, o czym warto pamiętać.

Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, gdy zechce coś komuś odsprzedać lub nabyć i z technicznego punktu widzenia czynności te wyglądają zawsze podobnie. Dość prosto można to wyjaśnić na konkretnym przykładzie. Załóżmy, że istnieje nieruchomość w postaci gruntu i znajdującego się na nim domu wraz z przylegającymi zabudowaniami.

Stan obiektów jest bardzo zły, w zasadzie kwalifikują się one do rozbiórki. Pojawia się inwestor, który jest zainteresowany kupnem gruntu. Chce on wyburzyć dotychczasowe obiekty i na ich miejscu postawić hotel wraz z restauracją.

Składa on ofertę właścicielom, którzy mają podzielić się sumą odstępnego wedle przysługujących im udziałów w nieruchomości. Finalizacja transakcji musi się odbyć zgodnie z przewidzianą prawem procedurą. Aby wszystko przebiegało zgodnie z przepisami i zapewniało wszystkim stronom zagwarantowanie przysługujących praw, najważniejszy element transakcji powinien mieć miejsce w kancelarii notarialnej.

W obecności notariusza zostaje spisany akt kupna-sprzedaży, który zawiera również informacje o sumie odstępnego wraz z wyszczególnieniem kwot jakie otrzymają zbywający. Kiedy wszystko się zgadza i jest potwierdzone, notariusz poświadcza właściwy przebieg operacji i staje się ona legalna.